NE İŞ YAPIYORUZ?

Angora Mali Müşavirlik & Danışmanlık

Muhasebe, Ticaret Sicil ve Bordro Hizmetleri
Şirket kurulumu, nev’i değişikliği, bölünmesi, birleşmesi, tasfiyesi vb. uzmanlık gerektiren süreçler,
Muhasebe defterlerinin tutulması, muhasebe sistemleri kurulumu, E fatura, E Defter vb.
E Uygulama sistemlerinin kurulumu ve yönetimi,
Muhasebe süreçlerinin iyileştirilmesi,
Maaş ve bordro hesaplanması,
Serbest bölge, Teknokentler, Organize Sanayi Bölgeleri, Ar-Ge uygulamaları vb. uzmanlık gerektiren muhasebe sistemlerinin
kurulumu ve iyileştirilmesi,
Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Satın Alma & Borç Yapılandırma, Halka Açılma Danışmanlığı,
Şirket değerlemesi, birleşme ve satın alma konularında alıcı ve satıcı tarafında
ayrı ayrı bulunabilme,
Süreç yönetimi ve şirket değerinin belirlenmesi konusunda raporlama,
Şirket borçlarının ve finansal performansının yeniden yapılandırılmasına yönelik denetim ve raporlama hizmetleri ve nakit akış
analizlerinin yapılması,
Halka açılma süreçleri için hazırlık ve yapılandırma danışmanlığı,
Muhasebe ve Finans Bölümlerine Çalışan Temini,
Şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerine outsource (Angora Mali Hizmetler bünyesinde) ya da şirkete bağlı ancak Angora Mali Hizmetler
denetiminde çalışacak uygun adayların bulunması, eğitilmesi,
SGK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı Teşvik Danışmanlığı,
İlgili kurumlardan faydalanılabilecek tüm teşvik süreçlerini sizin adınıza yürütüyoruz.

Koçak & Koçak Yeminli Mali Müşavirlik

KDV & Vergi İade Raporlarının yazılması, tüm süreçlerin takibi
Teşvik, indirim ve istisnalarla ilgili tasdik işlemleri
Gümrük beyannamelerinin tasdiki
Ar-Ge harcamaları değerlendirme tasdik işlemleri
İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
Özel Amaçlı Raporlar TUBİTAK-TEDEB AR-GE Destek Raporu

Angora Akademi

Şirket içi çalışanların beyanname hazırlama ve muhasebe konularında eğitimi
Kişiye özel, şirkete özel ve sektöre özel muhasebe eğitimleri